Lista aktualności Lista aktualności

AKCJA ODNOWIENIOWA

Jak co roku leśnicy czekają, niczym sportowcy w blokach startowych, na moment odnowienia gruntów leśnych.
Drzewostany, w których cyklu życia przypada czas na wprowadzenie młodego pokolenia drzewek są przygotowywane m.in. poprzez wykonanie orki.

Tak przygotowana gleba czeka na sadzonki. Sadzonki są dobierane ilościowo i gatunkowo przez pracowników Nadleśnictwa zgodnie z typem siedliskowym lasu czyli rodzajem ekosystemu leśnego o określonej żyzności gleby i potencjalnej naturalnej zdolności produkcyjnej.


W odpowiednim momencie rozpoczyna się akcja odnowieniowa. W tym czasie wszystkie siły pracowników terenowych skupiają się właśnie na sadzeniu młodych drzewek. Sadzonki przygotowuje się na szkółce leśnej gdzie na kwaterach są odpowiednio hodowane i pielęgnowane. Po wyjęciu ich z gleby przewozi się je na pozycje przeznaczone do odnowienia. Tam lądują w specjalnych dołach, skąd sukcesywnie są pobierane do wysadzenia.

Sadzonek w zależności od gatunku na 1 ha sadzi się od 5 do 10 tyś. szt. Oprócz gatunków lasotwórczych takich jak dąb, sona, brzoza, sadzimy również szeroki wachlarz gatunków biocenotycznych czyli poprawiających bazę żerową zwierzyny, nektarodajnych, urozmaicających krajobraz. Wśród nich znajdują się jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa ałycza i inne. Sadzonki sadzimy ręcznie albo maszynowo. Jednakże nawet maszynowy proces sadzenia wymaga ludzkiej ingerencji. Za sadzarką idą pracownicy Zakładu Usług Leśnych, których zadaniem jest udeptanie lub ewentualne poprawienie jakości sadzenia. Muszą również uzupełnić miejsca, w których sadzarka sobie nie poradziła (pniaki, korzenie itp.). W bieżącym roku planujemy posadzić ok. 600 tyś sadzonek na powierzchni 97 ha.

Po posadzeniu młode drzewka wymagają szczególnej troski ze strony leśnika. Kilkukrotna pielęgnacja upraw poprzez niszczenie chwastów, usuwanie drzew chorych i wadliwych w różnych fazach życia to tylko niektóre czynności które muszą być wykonane zanim drzewa osiągną dojrzałość - wiek rębności.