Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Bociana Białego

Bocian biały – najbardziej polski z polskich ptaków, prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo trudno zobaczyć w naturze. Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku, a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem. Bocian przynosi wiosnę, dzieci i szczęście. Pojawia się w książeczkach dla najmłodszych dzieci, a jego gniazda napotykamy przejeżdżając przez wsie, a mimo to nie wiemy o nich zbyt dużo.

Polska jest największą ostoją bociana białego na świecie – podczas ostatniego liczenia, w latach 2004 – 2005, stwierdzono ich u nas ponad 50 tys. par lęgowych. Światowa populacja tych ptaków wynosi ok. 200 tys. par lęgowych, zatem co czwarty bocian to Polak! Możemy być dumni. Wiąże się z tym jednak spora odpowiedzialność, gdyż przyszłość tego gatunku zależy w dużej mierze od jego sytuacji w Polsce.

Dzień Bociana Białego obchodzony jest od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie. Ma również zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony, bo mimo przyjaznego nastawienia do bocianów, człowiek stał się przyczyną całego szeregu zagrożeń, powodujących śmiertelne wypadki tych ptaków lub ich wycofywanie się z dotychczasowych terenów lęgowych

Bociany stały się symbolem krajobrazu rolniczego. Nie spotkamy ich jednak na obszarach gdzie króluje intensywne rolnictwo przemysłowe z wielohektarowymi monokulturami. Dla zachowania bociana niezbędne jest utrzymanie i odtwarzanie terenów stanowiących atrakcyjne żerowiska tego gatunku. Są to żyzne i wilgotne łąki oraz obszary podmokłe, obrzeża stawów, tereny zalewowe małych i większych rzek – czyli miejsca zasobne w pokarm przez cały sezon, nawet podczas szczególnie suchego roku. Bociany lubią też żerować na pastwiskach – wśród pasących się tam zwierząt, które wypłaszają ich potencjalne ofiary. Atrakcyjne bocianie stołówki pojawiają się również na polach, podczas orki i żniw – znacznie łatwiej wtedy o zdobycz niż podczas cierpliwego przeszukiwania łąki i zbierania od czasu do czasu drobnych ofiar.

Bociana białego znają wszyscy - jest on symbolem polskiej wsi. Nie każdy jednak wie, że bocian biały ma kuzyna - bociana czarnego, który również żyje w Polsce. Warto poznać różnice między tymi dwoma gatunkami.

O bocianach możesz poczytać na stronie https://bociany.pl/pl, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

Jak duże są bociany białe?

 

Ciekawostka

Według dawnych wierzeń bocian był kiedyś człowiekiem. „Bóg kazał mu zniszczyć worek »pełen plugastwa«, jednak ciekawski chłop rozwiązał worek i wszystkie myszy, utrapienne owady, żabska i węże opanowały świat. Winowajca przemienił się w bociana, a karą jego jest latanie po świecie i zbieranie zawartości worka."

 

zródło:www.ekokalendarz.pl