Lista aktualności Lista aktualności

Leśne przedszkole drzewek do oceny

Wszystkie uprawy leśne podlegają corocznej ocenie.

    W życiu drzew gatunków lasotwórczych następują różne fazy wzrostu. Pierwszym z nich jest uprawa leśna. Wszystkie uprawy leśne pochodzenia naturalnego (samosiew) oraz sztucznego (sadzenie) podlegają corocznej ocenie. Polega ona na określeniu pokrycia powierzchni przez sadzonki, oraz stwierdzeniu ich przydatności hodowlanej - to znaczy udziału drzewek zdrowych, chorych lub uszkodzonych przez zwierzynę leśną.

W Nadleśnictwie Karczma Borowa odbywa się aktualnie komisyjny monitoring upraw 2-letnich, oraz ostateczna ocena upraw 5-letnich.

Jest to ważny moment podsumowania pracy leśników i pracowników, którzy włożyli dużo zaangażowania  w posadzenie i pielęgnowanie upraw.

Ta praca i zaangażowanie nie kończy się na tym etapie, lecz trwa nieprzerwanie aż do bezpiecznego przejścia uprawy w kolejne fazy rozwojowe.