Lista aktualności Lista aktualności

Mały, ale skuteczny zabójca drzew

Mowa o węgorku sosnowcu niewielkim ok. 1 mm nicieniu- szkodniku sosny, która jest naszym głównym gatunkiem lasotwórczym.

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa przebywali pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którzy przy naszym udziale pobierali próbki wiór i trocin w ramach działań profilaktycznych i monitoringowych, do których obliguje nas Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami, czyli patogenami, szkodnikami obniżającymi plony roślin.

Proces pobierania próbek trocin na obecnośc węgorka sosnowego (fot.J.Rutecka)


Prowadzone od kilku lat badania, nie wykazały jego występowania na naszym terenie.  Można śmiało powiedzieć, że na szczęście, ponieważ jest to niezwykle dynamiczny w rozwoju i niebezpieczny gatunek. Przekonały się o tym niektóre kraje południowej Europy.
Węgorek sosnowiec przenoszony jest do zdrowych drzew sosny przez owady żerujące pod korą drzew. Głównie jest nim żerdzianka sosnowa, która powszechnie występuje w naszych lasach. Podczas wgryzania się pod korę, przenosi ona jaja lub larwy węgorka. Podczas intensywnego żerowania i rozmnoży nicienia zatkaniu ulegają kanały żywiczne sosny ,co może całkowicie zatrzymać krążenie asymilatów i doprowadzić w okresie kilku miesięcy do obumarcia  drzewa.
Pasożyt na większe odległości może się przemieszczać podczas przewozu towarów i ładunków np. w paletach i opakowaniach zawierających drewno. Dlatego niezwykle istotne są działania monitorujące jego występowanie .