Lista aktualności Lista aktualności

Młodzieżowe Forum Dyskusyjne

„Te kudłate i łaciate ,pręgowane i skrzydlate” Pod tym hasłem w szkole podstawowej nr 3 odbyło się I Młodzieżowe Forum dyskusyjne dotyczące szeroko rozumianej ochrony zwierząt

W spotkaniu wzięły udział Samorządy uczniowskie leszczyńskich szkół podstawowych wraz z opiekunami i nauczycielami. Do udziału organizatorzy zaprosili przedstawicieli Straży Miejskiej, Weterynarii oraz Nadleśnictwa Karczma Borowa. Po omówieniu problemów dotyczących zwierząt dziko żyjących i domowych odbyły się spotkania dyskusyjne w 10-cio osobowych grupach.

Młodzież wymieniała się poglądami z uczestnikami spotkania na temat problemów dotyczących naszych milusińskich. W trakcie spotkania odbył się konkurs wiedzy o zwierzętach.  Największym zainteresowaniem cieszyła się problematyka antropopresji , świadomego
i odpowiedzialnego ograniczania populacji zwierząt dzikich i domowych, przyczyn migracji zwierząt leśnych na obszary zamieszkałe przez ludzi oraz zagrożeń z tym związanych.

Spotkanie wg. wszystkich uczestników okazało się tzw. „strzałem w dziesiątkę”. Rozwiano szereg wątpliwości dotyczących w/w problemów. Młodzież i organizatorzy wyrazili chęć cyklicznej organizacji takich spotkań .