Lista aktualności Lista aktualności

Nasz wielki - naturalny magazyn wody

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w obiegu i magazynowaniu wody.

Jest to jedną z ważniejszych, jednak niedocenianych  funkcji ekosystemów leśnych. W procesie adaptacji lasów do zmian klimatycznych niezwykle istotne jest w jaki sposób gospodarujemy wodą.

Dzięki dużej chłonności gleb leśnych i wszystkich warstw roślinności las niczym ogromna "gąbka" absorbuje wodę w okresach zwiększonej w nią dostępności, a po  zmagazynowaniu oddaje ją w okresach suszy. Dla leśników niezwykle ważnym zadaniem jest spowalnianie spływu wód powierzchniowych i ich gromadzenie w mikrosiedliskach leśnych. Działania te nazywamy retencją. W ostatnich latach można wyraźnie zauważyć ekstremalne zjawiska pogodowe – szczególnie długotrwałe susze . Niestety obszar Powiatu Leszno należy do najuboższych w kraju jeśli chodzi o ilość wody opadowej  (ok 550 mm na m2).

W ramach realizacji małej retencji Nadleśnictwo Karczma Borowa wykonało w ostatnim okresie naturalne odtworzenie cieków wodnych przebiegających przez malownicze tereny leśnictw Górzno, Kąkolewo i Karczma Borowa. Głównym celem wykonanych prac było kaskadowe spowolnienie spływu wód powierzchniowych dwóch cieków wodnych na kilkukilometrowych odcinkach oraz odtworzenie niewielkich oczek wodnych i bagienek.  Przeprowadzone działania okazały się bardzo udane i skuteczne. Spiętrzenia wykonane z wykorzystaniem naturalnych materiałów (kamienie granitowe i drewno) wyglądają bardzo estetycznie i są wkomponowane w środowisko leśne.

           Moment budowy urządzenia piętrzącego wode w lesie (fot.A.Szeremeta)

Towarzyszące im odnowione oczka wodne wypełniły się już po pierwszych opadach deszczu. Otaczające je mikrosiedliska leśne natychmiast zaczęły tętnić życiem i zostały wykorzystane przez faunę i florę leśną. Główną korzyścią płynącą ze zrealizowanego przedsięwzięcia będzie długotrwałe zwiększenie zasobów wodnych i poprawę funkcjonowania całego przyległego ekosystemu leśnego. Zachowanie i utrzymanie lasu w dobrej kondycji oznacza, że będzie on nieprzerwanie i z pożytkiem pełnił wszystkie swoje funkcje.