Lista aktualności Lista aktualności

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Zgodnie z Decyzją nr 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karczma Borowa z dnia 17.11.2017 r. zostaje odwołany zakaz wstępu do lasu na terenie kompleksu leśnego między Drogą Krajową nr 5 oraz Drogą Krajową nr 12

Powodem wprowadzenia zakazu było wystąpienie na terenie lasu licznych wiatrołomów i wiatrowałów w drzewostanach po gwałtownych burzach i wiatrach.

Dziękujemy za cierpliwość i uszanowanie zakazu.

             Turysto, Twoje bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od Ciebie! Dlatego:                                                                            

- poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach i ścieżkach. Poza ścieżką/szlakiem mogą znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, może trwać wycinka drzew itp. stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia,   

 - nigdy nie idź do lasu podczas silnych wiatrów,   

 - załóż odpowiednie obuwie i ubranie dostosowane do pory roku,  

- weź profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i klaszcze,

- zapakuj plecak z żywnością i napojami, jeśli planujesz dłuższą wędrówkę,

- nie zapomnij o telefonie komórkowym, aby w razie potrzeby móc wezwać pomoc,

- wyposaż się w mapę okolicy, mapkę szlaku turystycznego lub ścieżki dydaktycznej, ponieważ w lesie łatwo pomylić drogę lub zabłądzić.