Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na usługi leśne na rok 2020

Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje, że zostało ogłoszone postępowanie na : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa w roku 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się na stronie BIP nadleśnictwa Karczma Borowa.

 

Termin składania ofert zgodnie z ogłoszeniem upływa w dniu 27-11-2019 r. o godzinie 07:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27-114-2019 r. o godzinie 12:00
Informujemy równocześnie, że zgodnie z informacją zawartą w SIWZ  przewidujemy zebranie oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ i załączników.
Zebranie odbędzie się w dniu 06 -11-2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa