Lista aktualności Lista aktualności

Sokół wedrowny - pocisk z nieba

Piękny, szybki, gdy pojawia się na niebie sieje popłoch wśród ptactwa.

Spada niczym grom z jasnego nieba, nie wiadomo skąd i z taką prędkością, aż zapiera dech w piersiach. Ten mknący osobnik w locie nurkowym osiąga prędkość niemalże 400 km/h. Sokół wędrowny, bo o nim mowa, to gatunek w większości przypadków osiadły, to pierwszoroczne młode odbywają swoje charakterystyczne wędrówki, stad też pochodzi ich nazwa. Występuje na wszystkich kontynentach, prócz Antarktydy. Dawniej gniazdował w lasach, obecnie właściwie tylko na wysokich budowlach, takich jak kominy elektrowni  oraz najwyższe budynki w centrach miast. W Polsce największą po Warmii i Mazurach jego ostoją była Wielkopolska, a pierwsze informacje o lęgach gatunku pochodzą z 1848 roku. Niestety w latach 50. i 60. ubiegłego wieku liczebność tych ptaków drastycznie spadła, szczególnie populacji nadrzewnych. Było to spowodowane tzw. „syndromem pestycydów” czyli oddziaływaniem DDT i pochodnych miedzy innymi na ptaki szponiaste. Ten gatunek nigdy nie był liczny, jednak przed wojną był on stosunkowo szeroko rozpowszechniony. Kilkadziesiąt lat później znano już zaledwie kilka stanowisk w województwach krakowskim, koszalińskim i wrocławskim. W latach 70-tych sokół wędrowny już prawie w Polsce nie występował. Na ratunek ruszyli sokolnicy. Dzięki ich wysiłkom w ośrodkach hodowli podjeto próby reontrodukcji. Oficjalnie od początku 1990 roku rozpoczęła się walka o przywrócenie sokoła polskim lasom. Jest on pod ścisłą aktywną ochroną.

W 2010 roku Komisja Faunistyczna potwierdziła pierwszy od 20 lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego w Polsce. Sposób i miejsce dokonywania lęgów jest „wdrukowaną” predyspozycją sokołów wędrownych do gniazdowania w określonych miejscach, czyli tylko potomstwo sokołów gniazdujących na drzewach może przystąpić do lęgów nadrzewnych.

Leśna populacja sokoła wędrownego w Polsce szacowana jest na ok. 30 par lęgowych. Ten największy z krajowych gatunków sokoła, podobnie jak inne sokoły (pustułki, kobuzy) nie buduje samodzielnie gniazd, lecz do odbycia lęgów zajmuje gniazda kruków, myszołowów, kań i bielików.

W wyniku prowadzonych od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa obserwacji tego gatunku stwierdzono jego coroczną obecność, niestety bez potwierdzonego miejsca gniazdowania. W związku z badaniami i obserwacjami ornitologa, pana Pawła Wilenda, specjalizującego się w sokole wędrownym, nadleśnictwo postanowiło zamontować platformę ze sztucznym gniazdem w okolicy, w której obserwuje się tego ptaka.

W minioną sobotę, tj. 5 grudnia w jednej z kęp ekologicznych na terenie naszego nadleśnictwa, na sośnie zostało zainstalowane gniazdo. Świeże, wymoszczone, przytulne, nic tylko gotowe do zasiedlenia. Dziarskie chłopaki z firmy Vanellus, w specjalnych uprzężach sprawnie wspięli się na drzewo, po czym na szczyt została wciagnieta platforma z gniazdem.

Pracownik firmy Vanellus podczas wspinaczki na drzewo

Teraz tylko pozostaje nam czekać, patrzeć w niebo i mieć nadzieję, iż nasze gniazdo przypadnie do gustu miejscowym sokołom wędrownym.

Platforma ze sztucznym gniazdem dla sokoła wędrownego

 

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Wielandowi (po środku) oraz firmie Vanellus reprezentowanej przez Mariusza Urbana (od lewej) i Marcina Kaczmarka (po prawej) za zaangażowanie i pracę na rzecz ratowania sokołów wędrownych.

Sokole ciekawostki:

  • Łacińska nazwa peragrinus oznacza wędrowca i podróżnika. Jednak wbrew nazwie gatunkowej sokół ten wędrowny nie jest, poza osobnikami młodocianymi, które mogą migrować na niewielkie odległości oraz osobnikami z północy kontynentu. Sokół to typowo osiadły drapieżnik;
  • Sokół wędrowny jest typowym ornitofagiem, czyli poluje wyłącznie na ptaki. Są to zazwyczaj gatunki średniej wielkości, które dogania i atakuje w locie. Jedną z najbardziej znanych i zapierających dech w piersiach technik powietrznych akrobacji, którą stosuje jest znane i często filmowane opadanie na ofiarę Sokół wysoko nad ziemią wypatruje zdobyczy po czym składa skrzydła i niczym pocisk mknie w dół z prędkością dochodzącą do 360 km, a jak niektórzy sądzą, nawet 400 km i więcej. Ptaki siedzące na ziemi są bezpieczne.
  • Sokoły wypadrują zdobycze z czatowni. Nie atakuje ptaków lecących pod nim. Pozwala im się oddalić. Gdy ofiary znajdą się w odległości 600 – 1000 metrów rzucają się za nimi w pościg.
  • Sokół już od czasów średniowiecza był najczęściej układanym ptakiem drapieżnym. Przystosowany wybitnie do łowów na zwierzynę lotną. Był używany do polowań na ptactwo błotne, kuropatwy, czy cietrzewie.
  • Historia sokolnictwa sięga czasów starożytnych – pierwsze zapiski z 1500 roku p.n.e.