Lista aktualności Lista aktualności

Zorganizuj spotkanie przy ognisku

Ognisko na łonie natury

Gdzie można legalnie rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych”: np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.W każdym miejscu do tego przeznaczonym i nie bliżej niż 100 metrów od graincy lasu.

W Nadleśnictwie Karczma Borowa jest jedno specjane miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska - Polana Trzech Dębów. By rozpalic je legalnie wystarczy wejść na stronę Polana - rezerwacja, sprawdzić kalendarz dostępnych terminów, skontaktować się ze specjalistą i dopełnić formalności. A później już tylko cieszyć się urokami ogniska w lesie.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Na Polanie Trzech Dębów postawiona jest wiata rekreacyjna z ławostołami, a po środku wymurowane, zabezpieczone kamieniami palenisko. Ogniska nie można rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego.

Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko.

Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego lub do działu sprzedaży w nadleśnictwie. Tam ustalimy zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.