Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!!! – WYSOKI STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO W LASACH

Pożary zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażajacych lasom. Dodatkowo polskie lasy należą do niechlubnego grona najbardziej palnych w Europie ze względu na skład gatunkowy, wiek, a także zachodzące zmiany klimatyczne. Problemy z pożarami lasów poteguje panujaca od 2015 roku susza.

Przełom zimy i wiosmy to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych trwa i pozostałości roślinnych.

Rocznie Lasy Państwowe na ochronę przeciwpożarową lasów wydają około 100 mln zł. Konsekwentnie budowany od czasu tragicznyh pożarów z poczatku lat 90. system przeciwpożarowy w Lasach Państwowych jest dziś bardzo nowoczesny, działa znakomicie, a prócz tego każdego roku jest on modernizowany i rozbudowywany.

Warto przypomnieć, że od marca do października lesnicy pełnią dyżury przeciwpożarowe oraz monitorują wilgotność ściółki w lasach. Kontrole prowadzone są dwa razy dziennie w 60 strefach prognostycznych. Na podstawie wyników kontroli Instyt Badawczy Leśnictwa określa stopień zagrożenia pożarowego, od 0 (brak zagrożenia) do 3 (zagrożenie duże), który można sprawdzić na stronie:

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Źródło: IBL-bazapozarowa.ibles.pl

Na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obowiązuje 3 i 2 stopień zagrożenia pożarowego. Obecnie warunki meteorologiczne (słoneczna i wietrzna pogoda) sprzyjają powstawaniu pożarów. Ściółka leśna ulega przesuszeniu i jej wilgotność spada.

Mapa zagtrożenia pożarowego RDLP w Poznaniu - https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=62

Przypominamy, że na terenie lasu, jak również w odległości mniejszej niż 100 m od niego nie wolno:

  • palic ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
  • używać otwartego ognia, kuchenek i grilla,
  • palić śmieci,
  • wypalać wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych na łakach, rowach, nieużytkach,
  • wyrzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów.