Lista aktualności Lista aktualności

Woda na szkółce leśnej – nowa przepompownia

Urządzenia nawadniające należą do podstawowych w szkółce leśnej

Bez wody się nie uda
Trudno jest dziś wyobrazić sobie nowoczesną szkółkę, szczególnie o różnorodnej masowej produkcji, która nie miałaby urządzeń nawadniających. O tym, w jakim zakresie gospodarstwo szkółkarskie ma być zaopatrywane w wodę, decyduje wiele czynników: wielkość szkółki, rodzaj produkcji, stosunki wodne w glebie, rodzaj gleby, rzeźba terenu, położenie źródła wody. Ogólnie można powiedzieć, że największy niedobór wody w okresie wzrostu i rozwoju sadzonek, a więc i największe zapotrzebowanie na wodę, mają szkółki w rejonach: bydgoskim, poznańskim (czyli naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) i warszawskim.

Proces podlewania kwatery na szkółce leśnej (fot. T. Girtler)

 

Od nasionka do sadzonki

Woda, jako źródło życia na szkółce leśnej niezbędna jest od samego początku. Stosowanie deszczowni ma często decydujący wpływ na kiełkowanie nasion i wschody zasiewów w okresie występującej wiosennej suszy. Racjonalne stosowanie deszczowni pozytywnie wpływa na wzrost, jakość i żywotność sadzonek, które trafiają do lasu. Dzięki deszczowaniu można prowadzić korzystne letnie szkółkowanie. Przy pomocy deszczowni można również nawozić siewki i sadzonki. Deszczowanie może zabezpieczyć siewy przed spóźnionymi wiosennymi przymrozkami. Woda niewątpliwie ma wpływ na zwiększenie ilości i polepszenie jakości materiału sadzeniowego.

Siewki sosny (for.T.Girtler)


Szkółka leśna Nowy Świat
Powstała w roku 1985. To sześć kwater o powierzchni 87 arów każda, otoczonych kulisami drzewostanu dębowo – sosnowego. Zabezpiecza ona w pełni sadzonki na potrzeby odnowień i zalesień w nadleśnictwie oraz w lasach prywatnych podlegających naszemu nadleśnictwu.

Szkółka leśna Nowy Świat z lotu ptaka (fot. googlemaps)

Szkółka posiada stacjonarną deszczownię oddaną do użytku w roku powstania obiektu. Woda do tej pory pobierana była ze sztucznego zbiornika napełnianego wodami gruntowymi. Niestety nie spełniał on w pełni swojej funkcji.

Stary zbiornik wodny wraz z koszem pobierajacym wodę (fot. J. Girtler)

W roku 2021 dokonano modernizacji deszczowni. Wybudowano nową przepompownię wraz ze zbiornikami.  Ta inwestycja znacznie usprawni funkcjonowanie deszczowni, służącej do podlewania setek tysięcy sadzonek od wiosny do jesieni.

Nowe zbiorniki wodne wraz z przepompownią na szkółce Nowy Świat (fot.J.Girtler)

Do nowych zbiorników wodę dostarcza się ze studni głębinowej. Tam woda podgrzewana jest w sposób naturalny promieniami słonecznymi i za pomocą nowoczesnego zestawu pomp, tłoczona do zraszaczy. Przy okazji wykonania tak dużej instalacji, zbudowano system rur służący do odbioru deszczówki z dachu budynku gospodarczego; ona również trafia do deszczowni i na kwateryz roślinami.

System rur doprowadzajacych wodę do nowych zbiorników (fot.T.Girtler)

Zastosowana technologia ułatwi prace szkółkarskie i pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo cennej w dzisiejszych czasach wody