Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa

W związku z wystąpieniem szkód w postaci wiatrołomów i wiatrowałów, które powstały w wyniku silnych wiatrów w dniu 5 października br. oraz ze względu na występujące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o lasach wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Obszar objęty zakazem wstępu obejmuje kompleks lasu między Drogą Krajową nr 5 oraz Drogą Krajową nr 12. Szczegółowe granice powyższego obszaru obrazuje prezentuje załączona mapka.

 

Zakaz wstępu obowiązuje do odwołania