Lista aktualności Lista aktualności

Zimowe Ptakoliczenie


Jak co roku w całej Polce liczymy ptaki, bo warto wiedzieć ile i jakich ptaków mamy w naszym kraju.

Wszelkie informacje dotyczące tej akcji znajdują się na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków -

http://www.otop.org.pl/obserwacje/walcz-sie-/zimowe-ptakoliczenie/ Czytamy tam:

"Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim Big Garden Birdwatch. Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu - każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, gronie znajomych czy podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem....Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków."

My zapraszamy do liczenia wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Leśnej "Łysy Młyn"

Więcej informacji oraz pełna lista spacerów dostępna na stronie www.otop.pl