Lista aktualności Lista aktualności

Ostatnie pożegnanie...

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Zbysława Ryszewskiego, wieloletniego pracownika Nadleśnictwa Karczma Borowa.

Odchodzi od nas wyjątkowy człowiek, który swoją pracą wynikającą z pasji nadał kierunek naszemu nadleśnictwu.

Ś. P. Zbysław Ryszewski całe swoje życie związał z Lasami Państwowymi. W roku 1981 ukończył technikum leśne w Goraju, a wykształcenie wyższe uzyskał na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Leśnictwo w roku 1989.

W tym samym roku podjął pracę w Nadleśnictwie Piaski, gdzie przepracował 10 lat jak adiunkt, strażnik leśny.

Następnie jego droga zawodowa powędrowała do Nadleśnictwa Góra Śląska gdzie pracował jako Zastępca Nadleśniczego oraz Nadleśniczy do roku 2009.

W latach 2009 - 2012 pelnił obowiązki Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Jego kariera dalej zaprowadziła go do Nadleśnictwa Głusko, gdzie pracował w latach 2012 - 2013.

W naszej jednostce pracował w latach 2013 - 2018 pełniąc obowiązki Nadleśniczego, później Inżyniera Nadzoru.

Z dużym rozrzewnieniem wspominamy wspólne chwile, otwartość, serdeczność i zawsze chętnie wyciąganą pomocną dłoń.

Pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy współczucia

Pracownicy Nadleśnictwa Karczma Borowa