Lista aktualności Lista aktualności

Gdzie zaparkować samochód, a gdzie odpocząć?

Las pełni wiele funkcji, można doszukać się ich ponad 100. Najczęściej jednak mówi się o trzech:

 • funkcji gospodarczej – ogólnie mówiąc produkcja drewna
 • funkcji ochronnej – ekologicznej
 • funkcji społecznej – m.in. rekreacyjnej, edukacyjnej i turystycznej.

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zainteresowania społeczeństwa turystyką i rekreacją, co wynika m.in. ze wzrostu życia i ciągłego wzrostu świadomości ekologicznej ludności, zjawisko to dotyczy również terenów leśnych, które uznawane są przez turystów za bardzo atrakcyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ich potrzebom obcowania z naturą Nadleśnictwo Karczma Borowa na swoim terenie zorganizowało:

Prócz tego przez tereny Nadleśnictwa Karczma Borowa przebiega wiele tras turystycznych takich jak: piesze, rowerowe, nordig walking, biegowe, konna. 

 

Parking leśny Nowy Świat

 

Wybudowany w 2012 roku w ramach realizacji projektu Aktywne Udostępnianie Lasu. Tego typu obiektów w 2012 roku powstało w Polsce zaledwie kilka, a pierwszy z nich, jako eksperymentalny, utworzono w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Inwestorem są Lasy Państwowe, a jako główne cele wytypowano:

 • Udostępnianie lasów, pozostających w zarządzie PGL LP, w sposób gwarantujący harmonijne korzystanie z nich przez wszystkich beneficjentów bez szkody dla lasu,
 • Ułatwienie i ukierunkowanie udostępniania lasu poprzez rozwój sprzyjającej infrastruktury oraz jej standaryzację i ewentualne współfinansowanie,
 • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój współpracy pomiędzy nimi i leśnikami poprzez wspólną dbałość o infrastrukturę służącą udostępnianiu lasu i czerpanie korzyści ze zwiększenia lokalnego ruchu turystycznego,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa gościom lasu.

Parking został stworzony z myślą o osobach planujących spędzenie dłuższego czasu na terenie lasu. Jego wyposażenie (część parkingowa z ławkami, stołami, wiatami itd. oraz część rekreacyjna ze ścieżką zdrowia) pozwalają na swobodne korzystanie z uroków przyrody.

Rozwiązania zastosowane na naszym parkingu są innowacyjne i ważne ze względu na:

 • Wydłużenie czasu wolnego osób pracujących
 • Wzrost zamożności obywateli
 • Dostępność do nowoczesnych środków transportu
 • Naturalną chłonność lasu
 • Gospodarkę odpadami – selektywne kosze na śmieci
 • Ukierunkowanie ruchu turystycznego
 • Wizerunek PGL LP

Parking znajduje się w jednym z najbardziej popularnych fragmentów lasu, około 1 km od granic miasta Leszna, w pobliżu leśniczówki, co zapewnia możliwość stałego monitorowania stanu obiektu.

Ze względu na możliwe akty wandalizmu zamontowano system kamer.

 

Wszystkie te miejsca i trasy zapraszają turystów, grzybiarzy i spacerowiczów. Las zaspakaja potrzeby różnych grup społecznych. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej. Przed korzystaniem z wyżej wymienionych miejsc prosimy o zapoznanie się z poniższymi regulaminami i przestrzeganiem ich podczas pobytu w lesie.

Regulaminy