Lista aktualności Lista aktualności

Pokoleniowe przemiany w lesie

Przy granicy lasu z terenem Miasta Leszna – w oddziale 26 Leśnictwa Nowy Świat wykonywane są prace z zakresu planowej gospodarki leśnej. W części tej drzewa przekroczyły tzw. wiek rębności, który dla sosny w naszych warunkach przyrodniczych wynosi ok. 100 lat. Od tego momentu następuje naturalne zamieranie drzew, które dodatkowo przyspiesza wieloletnia susza i następujące z nią czynniki chorobotwórcze (m.in. kornik ostrozębny i grzyby patogeniczne).

Cięcia wykonane są w niewielkim zakresie powierzchniowym i tylko w określonych miejscach – tam gdzie jest możliwość wprowadzenia gatunków liściastych, które są bardziej odporne na niesprzyjające warunki. Stopniowo z lasu jednogatunkowego powstanie tutaj piękny drzewostan wielogatunkowy, który będzie cieszył swoim widokiem mieszkańców Leszna. Wycięte trzy gniazda – niewielkie w stosunku do powierzchni całego oddziału zostaną bardzo szybko odnowione gatunkami lasotwórczymi, domieszkowymi i biocenotycznymi. Po kilkunastu latach wzrostu nowo nasadzonych drzew nastąpi dalsza przebudowa pozostałej powierzchni .Wszystkie te czynności są określone i zaplanowane w wieloletnim Planie Urządzania Lasu, który zapewnia pozyskiwanie drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu. Pozwala to na takie gospodarowanie, aby zapas drewna systematycznie wzrastał (tzw. zapas ,,na pniu”). Leśnicy prowadzą gospodarkę w lasach w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtworzenia. 

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią okresowe utrudnienia okresowe utrudnienia związane z korzystaniem z tego terenu.

Ciekawostki dotyczące użytkowania lasu znajdziecie również Państwo na stronie:

https://www.poznan.lasy.gov.pl/de/uzytkowanie-lasu#.XrlUhKgzY70