Wydawca treści Wydawca treści

Centrum edukacji ekologicznej

Informacje dotyczące Centrum

Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej, znajdujące się w siedzibie Nadleśnictwa, zostało utworzone dzięki staraniu wielu osób i środkom przekazanym przez holenderskie Stowarzyszenie Ekologiczne, Miasto Leszno, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwo Karczma Borowa.

Edukacja ekologiczna jest jedną z dziedzin działalności dydaktycznej, które zrobiły w ostatnich latach zawrotną karierę. Pojęcie to, jeszcze kilkanaście lat temu mało popularne, dzisiaj jest powszechnie znane. Edukacja ekologiczna jest związana z szeroko rozumianym kształtowaniem postaw i świadomości społeczeństwa wobec przyrody.

Edukacja leśna jest pojęciem zawężonym i koncentruje się na kreowaniu świadomości społecznej względem lasów i problemów leśnictwa.

Na CEEiL składa się:

     - sala wyposażona w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i wiele ciekawych materiałów dydaktycznych oraz

     - plenerowy Kącik Edukacyjny, który został umiejscowiony w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa.

Naszym celem jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i wizerunku leśnika.  Nasza oferta jest skierowana do szkół podstawowych, średnich i gimnazjów.

Z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz przy użyciu różnorodnych materiałów edukacyjnych organizujemy lekcje dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia tematu zajęć (Joanna Girtler tel.537 758 204 ).

Dla odwiedzających prócz zajęć w CEEiL lub wycieczki po lesie z pogawędką organizowane są ogniska, a w zimie akcje dokarmiania zwierząt.

Dzieci i młodzież z okolicznych szkół biorą udział w akcjach zalesienia, sprzątania śmieci i innych akcjach.

Poza spotkaniami z leśnikami w terenie, pracownicy Nadleśnictwa biora również udział w prelekcjach o tematyce leśnej na zaproszenie przedszkoli, szkół oraz innych instytucji. 

Wszystkie przedszkola i szkoły pragnące wziąć udział w zajęciach edukacyjnych proszone  o zgłaszanie się za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego

Zapraszamy nauczycieli i uczniów oraz wszystkich poszukujących wiedzy przyrodniczej do Nadleśnictwa Karczma Borowa.