Wydawca treści Wydawca treści

Okres do 1945 roku
Lasy Nadleśnictwa Karczma Borowa przed II wojną światową stanowiły własność prywatną. Przed 1939 rokiem część lasów leżących między Rowem Polskim a Rowem Śląskim należała do Nadleśnictwa Państwowego Żegrowo.Przedwojenna siedziba Nadleśnictwa Żegrowo

 

Obecny, główny kompleks leśny w obrębie Dąbcze od XV wieku należał do dóbr Rydzyńskich. Jednym z ostatnich ich właścicieli był król Stanisław Leszczyński. W 1736 roku dobra te drogą kupna przeszły w posiadanie rodziny Sułkowskich.
Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku lasy te początkowo wchodziły w skład Nadleśnictwa Państwowego Leszno. Pozostałe lasy obecnego obrębu Dąbcze przed 1939 rokiem stanowiły własność okolicznych majątków ziemskich. Lasy obecnego obrębu Karczma Borowa stanowiły przed 1939 rokiem własność prywatną, wielkoobszarową i chłopską, głównie niemiecką. Własność ta została upaństwowiona dekretem PKWN.

Okres po 1945 roku
W roku 1945 z Nadleśnictwa Leszno wyodrębniono nadleśnictwa: Dąbcze  i Leszno. W  1960 roku powierzchnia byłych nadleśnictw wynosiła:

  • Nadleśnictwo Leszno 5 767,96 ha
  • Nadleśnictw Dąbcze  5 930,09 ha

W dniu 01-01-1971 r. z połączonych nadleśnictw Leszno i Dąbcze utworzono Nadleśnictwo Karczma Borowa z obecną siedzibą.
Pierwszym nadleśniczym nadleśnictwa Karczma Borowa był Marian Klemenski. Następnie stanowisko to pełnili: Aleksander Świgoń oraz Zbysław Ryszewski. Obecnym nadleśniczym jest Jacek Napieralski.

 

Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"