Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Karczma Borowa są położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Leszna, aglomeracji, której liczba mieszkańców przekracza 60 tysięcy. Zajmują one powierzchnię 12 592 hektarów.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje 633,13 km2.

Lasy zostały administracyjnie podzielone na 2 obręby: Dąbcze i Karczma Borowa i 8 leśnictw

W obrębie leśnictw gospodarkę leśną prowadzą leśniczowie. Dziewiątym leśnictwem jest szkółka leśna produkująca młode drzewka, które sadzi się w miejsca wyciętych drzewostanów.

Przeważającą część naszych lasów ( prawie 80 %) pełni funkcje ochronne

Funkcje lasów w nadleśnictwie

W związku z bliskością miasta Leszna jest intensywnie użytkowana przez spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów i ludzi tęskniących za kontaktem z naturą. W związku z tym na terenie nadleśnictwa wyznaczono sieć ścieżek pieszych i rowerowych, a wstęp na nie jest zawsze otwarty

Na trasach znajdują się liczne miejsca odpoczynku (wyposażone w drewniane stoły i ławy oraz parkingi leśne, na których turyści zostawiają swoje samochody. Ciekawe miejsca rekreacyjnego zagospodarowania lasów można wirtualnie zobaczyć na tej stronie.

Skład gatunkowy naszych lasów jest zróżnicowany, choć największy obszar, tak jak w całym kraju zajmuje sosna pospolita. Na uwagę zasługują piękne sędziwe dąbrowy i bagienne olsy

Struktura gatunkowa lasów w nadleśnictwie

Do potrzeb gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne podzielono siedliska leśne pod względem żyzności na:

  • Bory – siedliska najuboższe (sadzimy sosnę pospolitą i brzozę)
  • Bory mieszane – siedliska stosunkowo ubogie (sadzimy sosnę, dąb bezszypułkowy i brzozę)
  • Lasy mieszane – siedliska średnio  żyzne (sadzimy dęby, buki, sosny,  lipy)
  • Lasy – siedliska żyzne (sadzimy dęby buki, graby, lipy)
  • Olsy – siedliska żyzne o dużej wilgotności ( sadzimy olchy, jesiony, dęby)

Struktura siedlisk leśnych w nadleśnictwie

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej przeciętny  wieku drzewostanów jak i zasobność drewna stale się zwiększają. W ostatnim dziesięcioleciu przeciętny zapas drewna w przeliczeniu na 1 ha wzrósł o blisko 8 %

Gospodarkę w lasach Nadleśnictwa prowadzi się w oparciu o 10 letnie Plany Urządzania Lasu
Obecnie jesteśmy W IV rewizji takiego planu. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązującego Planu Urządzania Lasu można zobaczyć tutaj

Na terenie nadleśnictwa znajduje się faunistyczny rezerwat Ostoja żółwia błotnego" z jedną z największych w Wielkopolsce populacją tego rzadkiego gada. Zamieszkuje on kompleks malowniczych jeziorek śródleśnych, w których można spotkać liczne zaskrońce, traszki i kumaki

Poza tym nasze lasy obfitują w piękne, wiekowe drzewa o nieprzeciętnych rozmiarach, z których 37 zyskało status pomników przyrody. Są to przede wszystkim dęby i buki, ale spotkasz tu również czereśnię ptasią, bluszcz pospolity i cis. Listę pomników przyrody można zobaczyć tutaj

Z polskim leśnictwem nierozerwalnie związana jest edukacja leśna – działalność, która z każdym rokiem zwiększa swoje znaczenie. Nadleśnictwo dysponuje szerokim asortymentem obiektów edukacyjnych, z których korzystają szkoły i przedszkola. Szczegółowe informację dotyczące korzystania z obiektów znajdziesz również na tej stronie.