Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karczma Borowa
Nadleśnictwo Karczma Borowa
065 529-98-12, 065 520-52-40

Kakolewo, ul. Leszczyńska 39
64-100 Leszno
Biuro nadleśnictwa czynne pon-pt  w godzinach 7.00-15.00
Bieżący rachunek bankowy

 
PKO BP 46 1020 4027 0000 1802 1455 9977
Nadleśniczy
Andrzej Szeremeta
65 529 98 12 wew. 122
Zastępca nadleśniczego
Maciej Majorek
65 529 98 12 wew. 112
Główny księgowy
Hanna Malarczyk
65 529 98 12 wew. 127
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Nowiński

Dział gospodarki leśnej

Wiktoria Burdon
Inżynier Nadzoru
Tel.: 65 529-98-12 wew. 137
Wiktor Daroszewski
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i BHP
Tel.: 65 529-98-12 wew. 113
Edyta Majorek
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 118
Adrian Szczepaniak
Instruktor techniczny ds. użytkowania lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Grażyna Burzyńska - Jędrzejczak
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Krzysztof Świgoń
Specjalista Służby Leśnej ds. leśnej mapy numerycznej i gospodarki łąkowo rolnej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 120
Maciej Grześkowiak
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i zagospodarowania lasów, lasów niepaństwowych i Administrator SILP
Tel.: 65 529-98-12 wew. 118
Joanna Girtler
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody, edukacji, informacji i promocji Nadleśnictwa
Tel.: 65 529-98-12 wew. 136

Dział administracyjny

Anna Pankowska - Żałabowska
Sekretarz
Tel.: 65 529-98-12 wew. 115
Małgorzata Wilczkowiak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133
Paulina Fengler
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133

Dział księgowości

Joanna Gaweł
Księgowa
Tel.: 65 529-98-12 wew. 131
Jagoda Chwaliszewska
Księgowa
Tel.: 65 529-98-12 wew. 124
Anna Furmańczak
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 124
Barbara Jandy
Specjalista ds. płac
Tel.: 65 529-98-12 wew. 119

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Katarzyna Szczepaniak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 65 529-98-12 wew. 138

Straż leśna

Aleksander Kaaz
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 65 529-98-12 wew. 123
Krzysztof Chlistun
Strażnik leśny
Tel.: 65 529-98-12 wew. 123

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyżurny ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 65 529 98 12 wew. 100