Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Karczma Borowa jest jednym z 25 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego i rawickiego. Swym zasięgiem obejmuje dziewięć gmin.

Na terenie Nadleśnictwa istnieją 122 kompleksy leśne. Największy kompleks leśny o łącznej powierzchni 4769 ha obejmuje uroczysko Rydzyna i Karczma Borowa. Pozostałe kompleksy są rozrzucone na znacznej powierzchni i często odległości między nimi są znaczne.