Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna

Leśna Ścieżka Dydaktyczna powstała z inicjatywy Nadleśnictwa Karczma Borowa przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Osoby korzystające ze ścieżki mają możliwość w formie aktywnego wypoczynku, zapoznać się z fragmentem krajobrazu Wielkopolski. Ścieżka pozwala zapoznać się z działaniami leśników zmierzającymi do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Przedstawia także zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska. Poprzez opisy występujących na trasie gatunków roślin i zwierząt można wzbogacić wiedzę o nich.


W terenie ścieżka oznaczona jest białymi strzałkami. Rozpoczyna się i kończy w okolicy Karczmy Borowej, w miejscu, gdzie planty leszczyńskie dochodzą do kompleksu leśnego. Całkowita ścieżki trasy wynosi 9,5 km, z możliwością skrócenia trasy do 5,3 km lub do 2,6 km

 

Na trasie zlokalizowano 13 stanowisk opisowych oraz omówiono kilkanaście gatunków drzew i krzewów. Dodatkowo urządzono 4 miejsca wypoczynku wyposażone w ławy i stoły. Atrakcją dla najmłodszych jest usytuowany na początku trasy ścieżki plac zabaw dla dzieci, ufundowany przez Urząd Miasta w Lesznie.

 

Opis ścieżki

 • Plantacja choinkowa

  Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki lub gałązek świerkowych. Na tym stanowisku przedstawiono jako przykład produkcję drzewek choinkowych przy wykorzystaniu na ten cel gruntu pod linią wysokiego napięcia.

 • Drzewostan modrzewiowy
  Prezentując drzewostan modrzewia europejskiego chcemy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne dla tego gatunku: zrzucanie igieł na zimę, pozostawianie szyszek na drzewie po wysypaniu się nasion, malowniczy wygląd o każdej porze roku.

 • Pomniki przyrody
  Jednym z wielu zadań, jakie stoją przed leśnikami jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. W tym miejscu przedstawiamy grupę trzech pomnikowych buków. Aby pojedyncze drzewo można było uznać za pomnik przyrody, musi osiągnąć wymaganą średnicę, zmierzoną na wysokości 130 cm od podstawy pnia. Np. dla buka i sosny średnica ta 100 cm, zaś dla dębu 120 cm.
 • Drzewostany introdukowane
  Chcemy zwrócić uwagę na drzewostany gatunków sprowadzonych do Europy z Ameryki Północnej. Przedstawiony dąb czerwony i daglezja dobrze przystosowały się do nowych warunków i charakteryzują się szybkim wzrostem.
 • Drzewostany nasienne
  Na przykładzie tego drzewostanu dębu bezszypułkowego chcemy przybliżyć podstawy gospodarki nasiennej. Zasadniczym celem hodowli tego typu drzewostanów jest stworzenie bazy nasiennej. Tylko z nasion zebranych z dobrych jakościowo drzewostanów wyrosną następne pokolenia równie dobre pod względem jakości.
 • Podział powierzchniowy lasu
  W tym miejscu wyjaśniamy znaczenie tzw. kamieni oddziałowych, które z namalowanymi na nich numerami spotykamy często w lesie, głównie na skrzyżowaniach dróg.
 • Dokarmianie zwierzyny
  Chcąc ułatwić zwierzętom leśnym przetrwanie trudnego dla nich okresu zimowego, a jednocześnie chcąc zapobiec szkodom wyrządzanym przez nie w uprawach polnych i leśnych, leśnicy i myśliwi systematycznie dokarmiają zwierzynę. Przykładem tego jest eksponowany paśnik i towarzyszące mu lizawki.
 • Pożary lasu
  Pożary są jednym z największych niebezpieczeństw grożących lasom. Pamiętajmy więc o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem w lesie. Reagujmy szybko na zauważony pożar. Pamiętaj! - każdy pożar był kiedyś mały.
 • Szkółka leśna
  Szkółka leśna jest tym miejscem, gdzie rozpoczyna się kształtowanie przyszłych drzewostanów. To tutaj z zebranych wcześnie nasion produkuje się młody materiał sadzeniowy, służący do odnowień i zalesień. Tylko z dobrze wyhodowanych sadzonek wyrosną nowe, piękne drzewostany.
 • Fazy rozwojowe drzewostanu
  W ciągu swojego życia drzewostan przechodzi charakterystyczne etapy (fazy) rozwojowe. Każdy z nich wymaga specjalnego traktowania ze strony "gospodarza"i uzależniona jest od wieku.
 • Zagrożenia lasów
  Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki biotyczne (m.in. choroby grzybowe, szkodniki owadzie) jak i biotyczne (huraganowe wiatry, pożary, powodzie itp.). Z tego względu leśnicy dokładają wszelkich starań, by zapobiec szkodom.
 • Ochrona ptaków
  W tym miejscu zgromadzono różnego rodzaju skrzynki lęgowe, które wywieszane są w lesie, aby ułatwić ptakom zakładanie gniazd. Zawsze pamiętajmy o tym, że ptaki są sprzymierzeńcami człowieka, a ich obecność w lesie uprzyjemnia nam pobyt w nim.
 • Warstwowa budowa lasu
  W pionowej strukturze lasu wyróżniamy warstwę koron, warstwę podszytu, runo leśne oraz ściółkę z glebą. Ta wielowarstwowa budowa umożliwia życie różnym grupom zwierząt, roślin, grzybów i bakterii.