Działania z zakresu edukacji ekologicznej

 2019 r.

„Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa”

Zgodnie z zapisami umowy dotacji nr nr 1944/U/400/340/2019 w dniu 19 września. Nadleśnictwo zostało beneficjentem dotacji na cele edukacji leśnej. Dotacja stanowi 50 % wysokości kosztów kwalifikowanych i opiewa na kwotę 10324,50 zł brutto. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 20 649,02 zł brutto.

Środki finansowe zostały rozdysponowane na zakup 5 szt. tablic dydaktycznych w celu utworzenia ścieżki edukacyjnej wokół Polany Trzech Dębów, miejsca licznie odwiedzanego przez mieszkańców Miasta Leszna i okolic. Tematyka tablic porusza zagadnienia z zakresu bezpiecznego zachowania się w lesie, ochrony przeciwpożarowej lasów oraz ornitologii.

Ponadto przyznane środki finansowe posłużyły do zakupu 1 tablicy interaktywnej „Odgłosy Lasu” oraz 640 szt. książek, poradników i zeszytów edukacyjnych, które będą stanowiły cenne pomoce dydaktyczne podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowania na stronie WFOŚiGW w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl

2018 r.

 

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Tworzenie i rozwój ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa”. 

 

Stosowne postanowienia zapisano w umowie dotacji nr 615/U/400/706/2018 w dniu 6 listopada. Całość dotacji opiewa na kwotę 28 592,41 zł, co stanowi 90.01 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych. 

Środki finansowe zostały rozdysponowane na cele inwestycyjne, w celu zakupu 4 szt. tablic dydaktycznych oraz na koszty bieżące, które posłużyły do wydania mapy leśno-turystycznej nadleśnictwa. Tematyka tablic porusza zagadnienia, dotyczące funkcjonowania ekosystemów leśnych a poprzez wykonywanie określonych czynności aktywizuje odbiorców do nauki wiedzy o lesie. Dwie gry terenowe to labirynty wiedzy wyjaśniające rolę drewna i drzew oraz przedstawiające tropy zwierząt leśnych. Kolejne dwie konstrukcje kształtują u odbiorcy sprawność w rozpoznawaniu zwierząt mieszkańców lasów oraz elementów łańcuchów pokarmowych funkcjonujących w ekosystemach leśnych.

Mapa leśno-turystyczna została wydana w skali 1:50 000, w nakładzie 3000 szt. Stanowi nie tylko doskonały przewodnik dla każdego zainteresowanego korzystaniem z walorów lasów nadleśnictwa, ale również kompendium wiedzy z zakresu pracy leśników i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Leśny savoir-vivre, zasady orientacji w lesie, bezpieczne grzybobranie, odpowiedni strój do lasu to jedne z kilku tematów, które zostały przygotowane dla  podniesienia świadomości i wiedzy lokalnej społeczności. Mapa będzie dystrybuowana podczas spotkań o wydarzeniu regionalnym z mieszkańcami miasta Leszna i okolicznych gmin oraz uczestnikom zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowania na stronie WFOŚiGW w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/.

 

 

 

 

 

 

2017 r.

Nadleśnictwo Karczma Borowa w ramach prowadzonej edukacji przyrodniczo-leśnej, w roku 2017, dzieki wsparciu finansowemu z WFOŚiGW w Poznaniu mogło zrealizować zadanie pn: "Rozwój osrodków edukacji leśnej na terenie nadlesnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec".

W ramach powyższego zadania zakupiono: pomoce dydaktyczne - wykonane z żywicy tropy zwierząt w sakli 1:1 do wyciskania w piasku lub śniegu zamkniete w drewnianej skrzyneczce, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach to 4 komplety drewnianych deseczek z nadrukowanymi rycinami i informacjami o zwierzętach czy roślinach, zestaw edukacyjny "Mały drwal" składający się z 3 kombinezonów w róznych rozmiarach dzieciecych oraz specjalistycznego, w pełni wyposażonego skórzanego pasa z tasma zwijaną, kredka do rysowania po drewnie, klinem, opatrunkiem pierwszej pomocy, farba do znaczenia drzew, dodatkowo zestaw skałada się z zabawkowej pilarki i kosy mechanicznej, a także komputer przenosny notebook stanowiacy integralna część sprzetu audio-video wyposażenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej Nadlesnictwa Karczma Borowa, interesujace pozycje książkowe przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych prze nadlesnictwo.

Tak atrakcyje, dobrze wykonane, o bogatej tresci merytorycznej pomoce dydaktyczne , dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu wzgobaca zajęcia dydaktyczne organizowane w CEEiL w Nadlesnictwie oraz poza nim.

Aby uzyskać wiecej informacji na temat możliwości dofinansowania z WFOŚiGW zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.wfosgw.poznan.pl/