Działania z zakresu edukacji ekologicznej

2021 r.

„Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice” w ramach umowy dotacji nr 13068/U/400/534/2021

Nadleśnictwo Karczma Borowa otrzymalo wsparcie finansowe w postaci 80% z wydatkowanych kosztów 15 498 zł.

W ramach ramach dotacji zmodernizowano punkt turystyczno-edukacyjny „Uroczysko Nadolnik” zlokalizowany na terenie leśnictwa Nadolnik. Przestarzałe i zniszczone elementy infrastruktury edukacyjnej zastąpiły 4 nowe tablice. Tablice zawierają piktogramy z krótkim opisem działań mających na celu dbanie o nasze lasy, informacje na temat lasów świata i Polski, sposobu ich gospodarowania, zagrożeń i ekologii, jak również ciekawostki dotyczące zwierząt i roślin chronionych. Informacje zawarte na tablicach, ruchome elementy oraz możliwość porównania rozpiętości skrzydeł ptaków do szerokości własnych rąk, będą stanowiły połączenie edukacji i zabawy zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających „Uroczysko Nadolnik”. Tym samym wiedza przyrodniczo-leśna zostanie łatwiej przyswojona. Również lokalni edukatorzy będą mieli szersze pole wyboru tematyki prowadzonych  w terenie zajęć. W przyszłości ilość tablic i tematów zostanie poszerzona.

2020 r.

„Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Grodzisk, Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Piaski, Włoszakowice”

Umowa dotacji nr 7710/U/400/259/2020

Nadleśnictwo zostało beneficjentem dotacji na cele edukacji leśnej. Dotacja stanowi 50 % wysokości kosztów kwalifikowanych i opiewa na kwotę 7 500 zł brutto.

Dwie zakupione tablice zostały posadowione w „Kąciku Edukacyjnym” znajdującym się przy siedzibie Nadleśnictwa. Kącik jest ogólnodostępny w dniach i w godzinach otwarcia nadleśnictwa. Tablice „Zegar przyrody – 100 lat w życiu lasu” oraz „Ptasie mieszkania – budki lęgowe” poszerzyły zakres tematyczny zamontowanych wcześniej już plansz. Informacje na temat faz rozwojowych drzewostanu, a także określonych gatunków ptaków, które zamieszkują wybrane budki lęgowe z pewnością zaciekawią każdego odwiedzającego to miejsce, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki prowadzonych  zajęć. Ruchome elementy „Zegara” zachęcają do nauki poprzez zabawę. Natomiast pełnowymiarowe budki lęgowe namacalnie przybliżają do ich mieszkańców.

 2019 r.

„Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa”

Zgodnie z zapisami umowy dotacji nr nr 1944/U/400/340/2019 w dniu 19 września. Nadleśnictwo zostało beneficjentem dotacji na cele edukacji leśnej. Dotacja stanowi 50 % wysokości kosztów kwalifikowanych i opiewa na kwotę 10324,50 zł brutto. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 20 649,02 zł brutto.

Środki finansowe zostały rozdysponowane na zakup 5 szt. tablic dydaktycznych w celu utworzenia ścieżki edukacyjnej wokół Polany Trzech Dębów, miejsca licznie odwiedzanego przez mieszkańców Miasta Leszna i okolic. Tematyka tablic porusza zagadnienia z zakresu bezpiecznego zachowania się w lesie, ochrony przeciwpożarowej lasów oraz ornitologii.

Ponadto przyznane środki finansowe posłużyły do zakupu 1 tablicy interaktywnej „Odgłosy Lasu” oraz 640 szt. książek, poradników i zeszytów edukacyjnych, które będą stanowiły cenne pomoce dydaktyczne podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowania na stronie WFOŚiGW w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl

2018 r.

 

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Tworzenie i rozwój ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa”. 

 

Stosowne postanowienia zapisano w umowie dotacji nr 615/U/400/706/2018 w dniu 6 listopada. Całość dotacji opiewa na kwotę 28 592,41 zł, co stanowi 90.01 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych. 

Środki finansowe zostały rozdysponowane na cele inwestycyjne, w celu zakupu 4 szt. tablic dydaktycznych oraz na koszty bieżące, które posłużyły do wydania mapy leśno-turystycznej nadleśnictwa. Tematyka tablic porusza zagadnienia, dotyczące funkcjonowania ekosystemów leśnych a poprzez wykonywanie określonych czynności aktywizuje odbiorców do nauki wiedzy o lesie. Dwie gry terenowe to labirynty wiedzy wyjaśniające rolę drewna i drzew oraz przedstawiające tropy zwierząt leśnych. Kolejne dwie konstrukcje kształtują u odbiorcy sprawność w rozpoznawaniu zwierząt mieszkańców lasów oraz elementów łańcuchów pokarmowych funkcjonujących w ekosystemach leśnych.

Mapa leśno-turystyczna została wydana w skali 1:50 000, w nakładzie 3000 szt. Stanowi nie tylko doskonały przewodnik dla każdego zainteresowanego korzystaniem z walorów lasów nadleśnictwa, ale również kompendium wiedzy z zakresu pracy leśników i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Leśny savoir-vivre, zasady orientacji w lesie, bezpieczne grzybobranie, odpowiedni strój do lasu to jedne z kilku tematów, które zostały przygotowane dla  podniesienia świadomości i wiedzy lokalnej społeczności. Mapa będzie dystrybuowana podczas spotkań o wydarzeniu regionalnym z mieszkańcami miasta Leszna i okolicznych gmin oraz uczestnikom zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowania na stronie WFOŚiGW w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/.

 

 

 

 

 

 

2017 r.

Nadleśnictwo Karczma Borowa w ramach prowadzonej edukacji przyrodniczo-leśnej, w roku 2017, dzieki wsparciu finansowemu z WFOŚiGW w Poznaniu mogło zrealizować zadanie pn: "Rozwój osrodków edukacji leśnej na terenie nadlesnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec".

W ramach powyższego zadania zakupiono: pomoce dydaktyczne - wykonane z żywicy tropy zwierząt w sakli 1:1 do wyciskania w piasku lub śniegu zamkniete w drewnianej skrzyneczce, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach to 4 komplety drewnianych deseczek z nadrukowanymi rycinami i informacjami o zwierzętach czy roślinach, zestaw edukacyjny "Mały drwal" składający się z 3 kombinezonów w róznych rozmiarach dzieciecych oraz specjalistycznego, w pełni wyposażonego skórzanego pasa z tasma zwijaną, kredka do rysowania po drewnie, klinem, opatrunkiem pierwszej pomocy, farba do znaczenia drzew, dodatkowo zestaw skałada się z zabawkowej pilarki i kosy mechanicznej, a także komputer przenosny notebook stanowiacy integralna część sprzetu audio-video wyposażenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej Nadlesnictwa Karczma Borowa, interesujace pozycje książkowe przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych prze nadlesnictwo.

Tak atrakcyje, dobrze wykonane, o bogatej tresci merytorycznej pomoce dydaktyczne , dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu wzgobaca zajęcia dydaktyczne organizowane w CEEiL w Nadlesnictwie oraz poza nim.

Aby uzyskać wiecej informacji na temat możliwości dofinansowania z WFOŚiGW zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.wfosgw.poznan.pl/