Wydawca treści Wydawca treści

Zalesienia PROW

Zalesienia gruntów rolnych PROW

Sprawy związane z zalesieniem gruntów rolnych w ramach PROW prowadzi
w Nadleśnictwie pan Maciej Grześkowiak, tel: (065) 529 98 12 w. 118, tel kom:
602-513-428

Aktualne informacje dotyczące zalesień gruntów rolnych w ramach PROW, wysokość stawek pomocy i  i treść rozporządzenia z 8 maja 2015 r.