Wydawca treści Wydawca treści

Parki podworskie i pałacowe

W krajobrazie wsi leszczyńskich częstym charakterystycznym elementem są parki otaczające dwory i pałace oraz prowadzące do nich aleje drzew. Większość z nich powstała w XVIII i XIX wieku, są więc zjawiskiem reliktowym choć nadal są potrzebne i w pełni sprawują funkcję użyteczną.

Trzeba też podkreślić poza wartościami kulturowymi zespołów pałacowo-parkowych ich przyrodnicze wartości. Znajdują się w nich kolekcje cennych gatunków i odmian ozdobnych drzew i krzewów obcej proweniencji jak również okazałe drzewa często pomnikowe gatunków rodzinnych.

Niestety w ostatnim okresie wiele parków ulega stałemu pogorszeniu lub wręcz niszczeniu, które jest spowodowane brakiem środków na ich utrzymanie, zmianą zarządców, brakiem zainteresowania władz lokalnych itp. Jeżeli od zaraz nie podejmie się zdecydowanych działań mających na celu ich ochronę, pielęgnowanie i renowację to w ciągu najbliższych lat wiele tych cennych obiektów zniknie bezpowrotnie z naszego krajobrazu.

Wiele parków znajdujących się na terenie Ziemi Leszczyńskiej jest chroniona jako parki zabytkowe i wpisane są do rejestru zabytków prowadzącego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wiecej o niektórych z nich przeczytacie w artykule 18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Zabytków

Poniższy wykaz przedstawia ważniejsze zabytki:

Miejscowość

Powierzchnia w ha

Wiek powstania

Gmina

Brylewo

3,70

XIX

Krzemieniewo

Drzeczkowo

7,60

XVIII

Osieczna

Drzewce

6,05

XIX

Poniec

Garzyn

1,97

XIX

Krzemieniewo

Jabłonna

4,23

XIX

Rydzyna

Jeziorki

5,40

XIX

Osieczna

Kąkolewo

2,60

XIX

Osieczna

Kosowo

6,61

XIX

Krzemieniewo

Lubonia

7,95

XVIII

Krzemieniewo

Łęka Wielka

6,50

XIX

Poniec

Mierzejewo

3,95

XIX

Krzemieniewo

Osieczna

2,15

XVIII

Osieczna

Pawłowice

11,97

XVIII

Krzemieniewo

Rokosowo

9,97

XVIII

Poniec

Rydzyna

6,4

XVIII

Rydzyna

Witosław

2,10

XIX

Osieczna