Wydawca treści Wydawca treści

Trasy konne w nadleśnictwie

Informujemy, że w lasach w okolicach Trzebani zostały wyznaczone drogi leśne do jazdy konnej.

 

Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje, że w lasach w okolicach Trzebani zostały wyznaczone drogi leśne do jazdy konnej.

Szczegółowa lokalizacja udostępnionych dróg przedstawiona jest na załączonej mapce.

Drogi oznaczone są w terenie wg następujących symboli:  załącznik

Nadleśnictwo zastrzega możliwość czasowego zamknięcia wyznaczonych dróg z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Wyłączone odcinki będą oznaczone tablicami.