Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF I EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.
Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

 1. HCVF1
  lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
      HCVF 1.1. Obszary chronione
          HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
          HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
      HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
   
 2. HCVF2
  Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
 3. HCVF3
  Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
      HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
                    gospodarki leśnej
      HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce
                     pospolite i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne
                     obszary gospodarki leśnej.
 4. HCVF4
  Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
      HCVF 4.1 Lasy wodochronne
      HCVF 4.2 Lasy glebochronne
 5. HCVF5
  Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
 6. HCVF6
  Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Na terenie nadleśnictwa zinwenatryzowano 
   

  powierzchnia

  liczba  długość

  cmentarze

  0,53 2  
  stanowiska archeologiczne   93  
  grodziska   2  
  parki leśne  5,79 1  
  pomniki przyrody   39  
  kapliczki (Mauzoleum Rodziny von Opitz+ 2 inne)   3  
  ścieżki przyrodniczo-leśne   1 1,5
  Inne ( 6 drewnianych krzyży, 1 pomnik ku pamieci żołnierzy,2 miejsca pamięcie i pochówku)   9  
         
 7. Ekosystemy reprezentatywne
  to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

  W poniższych załącznikach można zobaczyć lokalizację ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF występujących w naszym Nadleśnictwie